Završen 13. susret profesionalno vođenih kazališta za djecu i mlade

Susret je održan od 17. do 19. svibnja 2011. u Sisku, u organizaciji Hrvatskog centra ASSITEJ i Doma kulture Sisak i Gradskog kazališta Sisak. Na susretu je izvedeno 13 predstava dramskih i kazališnih studija i skupina iz Šibenika, Osijeka, Rijeke, Zagreba, Pule, Karlovca, Siska, Virovitice, Velike Gorice, Čakovca i Varaždina. Predstava Dramskog studija mladih iz Hvara, na žalost, zbog bolesti izvođača nije izvedena. Susret je pratila prosudbena komisija koju su činili Nebojša Borojević, glumac, redatelj i voditelj Dramskog studija Gradskog kazališta Sisak, Tanja Kirhmajer, dramaturginja i urednica Dječjeg programa Hrvatske televizije te Vlado Krušić, redatelj i dramski pedagog, voditelj Kazališnog studija mladih Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu.

Prosudbena komisija odlučila je da Nagradu „Zvjezdana Ladika“ za najkvalitetniji kazališno-pedagoški rad dodijeli kazališnim pedagozima/redateljima dviju predstava:

  • Ivi Lehunšek Panić za rad na predstavi Nasilje Dramskog studija Dječjeg kazališta Dubrava
  • Nebojši i Damiru Borojeviću za rad na predstavi A vi? Kako ste vi? Dramskog studija mladih Doma kulture Sisak (Potonja odluka donesena je uz suzdržanost Nebojše Borojevića kao člana prosudbene komisije.)

 

Prema procijeni organizatora predstave na Susretu HC ASSITEJ –a i Festivalu Maslačak pogledalo je oko 4000 djece.

 

 

13th MEETING OF PROFESSIONALLY GUIDED THEATRES FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE OF ASSITEJ CROATIA COMPLETED

 

The meeting was held from 17–19 May 2011 in Sisak, organised by ASSITEJ Croatia, the Sisak Cultural Centre and Sisak Town Theatre. At the meeting, 13 performances were given by dramatic and theatre groups from Šibenik, Osijek, Rijeka, Zagreb, Pula, Karlovac, Sisak, Virovitica, Velika Gorica, Čakovec and  Varaždin. The performance by the youth drama group from Hvar was not put on, unfortunately, due to illness of the performer. The meeting was followed by a panel of judges, composed of Nebojša Borojević, actor, director and manager of the Sisak Town Theatre drama studio, Tanja Kirhmajer, dramaturg and editor of the Children’s programme on Croatian Television and Vlado Krušić, director and drama teacher, and head of the youth theatre study of the Croatian National Theatre in Varaždin.

 

The panel of judges decided to award the Zvjezdana Ladika award for the best theatrical-educational piece given to theatre teachers/directors to two plays:

–          Iva Lehunšek Panić for his work on the play Violence, performed by the drama studio of the Dubrava children’s theatre, and

 

–          Nebojša and Damir Borojević for their work on the play And you? How are you? by the youth drama studio of the Sisak Cultural Centre (this decision made with a restrained vote of Nebojša Borojević as a member of the panel of judges.)

 

According to the organiser’s estimates, about 4000 children watched the performances at the ASSITEJ Croatia meeting and Maslačak Festival.