Praizvedba predstave DEVETA OVČICA

Praizvedba predstave  DEVETA OVČICA

u četvrtak, 13. veljače 2014. s početkom u 18,30 sati u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku.