Poruka Volkera Ludwiga

SVJETSKI DAN KAZALIŠTA ZA DJECU I MLADE

Poruka Volkera Ludwiga

20. ožujak 2005.

 

Dragi prijatelji i suputnici,

Mi koji radimo u Kazalištu za djecu i mlade poznati smo kao najsretniji ljudi na svijetu. Postoji li svrhovitije zanimanje, posao koji više ispunja, koji pruža više zadovoljstva od stvaranja dobrih dječjih kazališnih predstava. Naravno da ne postoji. No, biti sretnim pitanje je o kom se može raspravljati. Koliko su sretni roditelji koji jedva uspijevaju nahraniti svoju djecu?

Naša su djeca odavno počela osjećati učinke globalizacije. “Bezbrižno djetinjstvo” završava sve ranije i ranije, čak i u bogatim zemljama. Snovi o budućnosti pretvaraju se u noćne more, trka za društvenim položajem i prestižem počinje u ranom djetinjstvu, a strah od nezaposlenosti osjeća se već u osnovnim školama.

Vlade se suočavaju sa smanjenjima troškova, jer je sav postojeći novac na računima multinacionalnih tvrtki. Kada se štedi novac, socijalno ugroženi su uvijek prvi na popisu. Druga na popisu je umjetnost što znači da je dječje kazalište dvostruko pogođeno. Nije važno ukoliko priznatom kazalištu smanje potpora ili izgubi li nezavisna kazališna družina dvoranu u kojoj uvježbava predstave: zapanjuje nevjerojatna glupost ljudi koji misle da će smanjenje izdataka za dječje kazalište uštedjeti novac. Zato što djeca koja jednostavno odustanu i postanu pijanice ili narkomani, dileri ili kradljivci i koja završe u zatvoru državu koštaju stostruko više. S druge strane, teško je ograničiti djecu koja poznaju kazalište koje se bavi njihovom stvarnošću, njihovom svakodnevicom, njihovim nadama, strahovima i snovima, kazalište koje im pokazuje da nisu sama, koje im omogućuje da bodre, da se smiju i plaču, koje im daje povjerenje i potiče njihovu socijalnu imaginaciju.

Kazalište ne može spasiti svijet. No, ono može srca, osjetila i umove naše djece i teenagera ispuniti izvjesnošću da je moguće promijeniti svijet. A za to se vrijedi boriti.

Volker Ludwig, dramski pisac, umjetnički direktor kazališta GRIPS iz Berlina, Njemačka.