struktura

Predsjednik: Romano Bogdan, KD Pinklec, Čakovec

Upravni odbor: Morana Dolenc, (LOFT Zagreb),  Miran Hajoš (Kazalište Virovitica), Iris Pavić Tumpa (GKL Zadar)

Leo Vukelić

Nadzorni odbor:  Tena Bosek (Kazalište Mala scena), Sandra Banič Naumovski (DJK Dubrava), Ivica Lučić (DJK B.Mihaljevića u Osijeku)