Ivica Šimić glavni tajnik ASSITEJ-a

Na glavnoj Skupštini ASSITEJ international koja se ove godine u sklopu kongresa ASSITEJ-a održava u Kopenhagenu i Malmoeu od 20-29.svibnja naš Ivica Šimić po drugi put je izabran za Glavnog tajnika ove ugledne organizacije.

Na Skupštini su sudjelovali predstavnici iz 56 zemalja. Ivica Šimić izabran je sa: 141 glas za, 6 protiv i 16 suzdržanih (svaka delegacija ima 3 glasa). Ovo je ujedno potvrda uspješnosti rada glavnog tajništva sa Ivicom Šimićem na čelu. Našu delegaciju predstavljali su predsjednik i članovi Upravnog odbora Hrvatskog centra Assitej.

Za novi predsjednicu ASSITEJ International izabrana je Yvette Hardy iz Južne Afrike. Za potpredsjednike izabrani su Kim Peter Kovac, USA – Maria Ines Falconi, Argentina, Stephan Fisher Fels, Njemačka, rizničar je Noel Jordan iz Australije, a za članove egzekutive izabrani su članovi nacionalnih centara iz Ujedinjenog Kraljevstva, Rusije, Islanda, Srbije, Cameroona, Japana, Indije te Meksika.

 

IVICA ŠIMIĆ GENERAL SECRETARY OF ASSITEJ INTERNATIONAL

 

At the General Assembly of ASSITEJ International, held this year as part of the ASSITEJ congress in Copenhagen and Malmoe from 20–29 May, our Ivica Šimić was re-elected as General Secretary of this esteemed organisation.

Representatives from 56 countries participated at the Assembly. Ivica Šimić was elected with: 141 votes for, 6 against and 16 restrained (each delegation with 3 votes). This is also confirmation of the successful work of the Secretariat under Ivica Šimić.

The Croatian delegation was represented by the president and members of the Executive Committee of Assitej Croatia.

The new president of ASSITEJ International is Yvette Hardy from South Africa. The new vice-presidents are Kim Peter Kovac, USA, Maria Ines Falconi, Argentina, and Stephan Fisher Fels, Germany, and the treasurer is Noel Jordan from Australia, and members from the national centres from the United Kingdom, Russia, Iceland, Serbia, Cameroon, Japan, India and Mexico were elected as members of the executive board.