Čestitka ministra Mesića povodom Međunarodnog dana kazališta za djecu i mlade i Svjetskog dana lutkarstva

Ministar kulture mr. Jasen Mesić uputio je čestitku svim kazalištima, kazališnim umjetnicima, djelatnicima i publici povodom Međunarodnog dana kazališta za djecu i mlade i Svjetskog dana lutkarstva.

“S posebnim veseljem i zadovoljstvom želim čestitati Međunarodni dan kazališta za djecu i mlade kao i Svjetski dan lutkarstva svim kazalištima, kazališnim umjetnicima i djelatnicima te, napose, odanoj publici.
Ova proslava, kojom se svetkuje kazalište u cjelini kao univerzalno sredstvo i most povezivanja i spajanja različitih kultura, komunicira iznimno važnu edukativnu ulogu kazališta za djecu i mlade kao i lutkarstva u odgoju mnogih naraštaja mlade publike.
Posebna je odgovornost stvarati predstave za djecu i mlade, a ne smije se zanemariti niti činjenica da je mlada publika-najstroža publika, upravo zbog svoje iskrenosti i otvorenosti prema sadržajima svih vrsta. Hrvatska kazališta za djecu i mlade svakodnevno mladima prenose ulogu kazališta koja nije i ne smije biti samo estetske i zabavne prirode već propituje i oblikuje aktualni trenutak.
Čarolija lutke, kojom se prenosi univerzalni jezik umjetnosti i svečanost življenja, utemeljila se u tradiciji lutkarstva u Hrvatskoj te svakodnevno unaprjeđuje ugled hrvatske lutkarske umjetnosti izvan naših granica.
Vođeni sviješću ostavljanja svijeta u nasljeđe najmlađima, od neizmjerne je važnosti neprestano raditi na svekolikoj dostupnosti kazališne i lutkarske umjetnosti diljem naše zemlje.
Uz iskrene čestitke, upućujem svoje želje za dodatnim unaprjeđenjem kazališne i lutkarske umjetnosti namijenjene djeci i mladima s ciljem profiliranja i oplemenjivanja buduće kazališne publike te promicanja hrvatske kulture i umjetnosti u inozemstvu.”

 

Congratulations from Minister Mesić on the occasion of the World Day of Theatre for Children and Young People and World Puppet Day

 

18 March 2011Croatian Minister of Culture Jasen Mesić, MSc, sent his congratulations to all theatres, theatre artists, theatre workers and audiences to mark the occasion of World Day of Theatre for Children and Young People and World Puppet Day.

“It is with particular joy and pleasure that I congratulate all theatres, theatre artists and theatre workers, and your loyal audiences, on the World Day of Theatre for Children and Young People and World Puppet Day.

 

This celebration, celebrating theatre as a whole, as a universal means and bridge to connect and join different cultures, communicates the exceptionally important education role of theatre for children and young people and puppet theatres in raising many generations of young audiences.

 

It is a special responsibility to create performances for children and young people, and we must not ignore the fact that the young audience is the strictest audience, due to their honesty and openness to content of all kinds. Croatia’s theatres for children and young people transmit the role of theatre, which is not and must not be only aesthetic and entertaining in nature, but must also examine and shape the current time.

 

The magic of puppets, through which the universal language of art and the celebration of life are transmitted, has been engrained in the tradition of puppets in Croatia, and the reputation of the Croatian puppet arts abroad is constantly growing.

 

Guided by the consciousness of leaving the world into the hands of our youngest, it is of exceptional importance to constantly work on the overall accessibility of theatre and puppet arts throughout our country.

 

Please accept my sincere congratulations and my wishes for the further advancement of theatre and puppet arts intended for children and young people, with the goal of profiling and enriching future theatre audiences, and promoting Croatian culture and arts abroad.”