>> Susret ASSITEJ 2011.

Završen 13. susret profesionalno vođenih kazališta za djecu i mlade

Susret je održan od 17. do 19. svibnja 2011. u Sisku, u organizaciji Hrvatskog centra ASSITEJ i Doma kulture Sisak i Gradskog kazališta Sisak. Na susretu je izvedeno 13 predstava dramskih i kazališnih studija i skupina iz Šibenika, Osijeka, Rijeke, Zagreba, Pule, Karlovca, Siska, Virovitice, Velike Gorice, Čakovca i Varaždina. Predstava Dramskog studija mladih iz Hvara, na žalost, zbog bolesti izvođača nije izvedena. Susret je pratila prosudbena komisija koju su činili Nebojša Borojević, glumac, redatelj i voditelj Dramskog studija Gradskog kazališta Sisak, Tanja Kirhmajer, dramaturginja i urednica Dječjeg programa Hrvatske televizije te Vlado Krušić, redatelj i dramski pedagog, voditelj Kazališnog studija mladih Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu.

Prosudbena komisija odlučila je da Nagradu „Zvjezdana Ladika“ za najkvalitetniji kazališno-pedagoški rad dodijeli kazališnim pedagozima/redateljima dviju predstava:

 • Ivi Lehunšek Panić za rad na predstavi Nasilje Dramskog studija Dječjeg kazališta Dubrava
 • Nebojši i Damiru Borojeviću za rad na predstavi A vi? Kako ste vi? Dramskog studija mladih Doma kulture Sisak (Potonja odluka donesena je uz suzdržanost Nebojše Borojevića kao člana prosudbene komisije.)

 

Prema procijeni organizatora predstave na Susretu HC ASSITEJ –a i Festivalu Maslačak pogledalo je oko 4000 djece.

 

 

13th MEETING OF PROFESSIONALLY GUIDED THEATRES FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE OF ASSITEJ CROATIA COMPLETED

 

The meeting was held from 17–19 May 2011 in Sisak, organised by ASSITEJ Croatia, the Sisak Cultural Centre and Sisak Town Theatre. At the meeting, 13 performances were given by dramatic and theatre groups from Šibenik, Osijek, Rijeka, Zagreb, Pula, Karlovac, Sisak, Virovitica, Velika Gorica, Čakovec and  Varaždin. The performance by the youth drama group from Hvar was not put on, unfortunately, due to illness of the performer. The meeting was followed by a panel of judges, composed of Nebojša Borojević, actor, director and manager of the Sisak Town Theatre drama studio, Tanja Kirhmajer, dramaturg and editor of the Children’s programme on Croatian Television and Vlado Krušić, director and drama teacher, and head of the youth theatre study of the Croatian National Theatre in Varaždin.

 

The panel of judges decided to award the Zvjezdana Ladika award for the best theatrical-educational piece given to theatre teachers/directors to two plays:

–          Iva Lehunšek Panić for his work on the play Violence, performed by the drama studio of the Dubrava children’s theatre, and

 

–          Nebojša and Damir Borojević for their work on the play And you? How are you? by the youth drama studio of the Sisak Cultural Centre (this decision made with a restrained vote of Nebojša Borojević as a member of the panel of judges.)

 

According to the organiser’s estimates, about 4000 children watched the performances at the ASSITEJ Croatia meeting and Maslačak Festival.

 

 

13. susret profesionalno vođenih kazališta za djecu i mlade HC ASSITEJ

HC ASSITEJ i Kristalna Kocka Vedrine- DOM KULTURE SISAK po četvrti put zajednički organiziraju 13. SUSRET PROFESIONALNO VOĐENIH KAZALIŠTA ZA DJECU I MLADE HC ASSITEJ-a od 17.05.2011.-19.05.2011.

Na Susretu sisačka će djeca pogledati trinaest predstava dramskih studija HC ASSITEJ-a :

 1. Dramski studio Kazališta Virovitica, „Strah u Ulici lipa“
 2. Kazališni studio HNK Varaždin, „Vjerodostojni prizori sa psima“
 3. Baletni studio GK „Zorin dom“ Karlovac, „Snježna kraljica“
 4. Dječje kazalište Dubrava, „Nasilje-otvoreno, izravno i nevidljivo“
 5. Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku, „Kako,zašto,molim“
 6. Učilište zagrebačkog kazališta mladih, „Ruska salata“
 7. Dramski studio INK Pula, „Putovima glagoljaša“
 8. Kazališna radionica Malik iz Rijeke, „Mravac i cvrčak“
 9. Dramski studio Doma kulture KKV Sisak, „A,vi“
 10. Dramski studio mladih Hvar, „Vuk i kozlići“
 11. Dramska scena Virko- Šibenik, „Zaljubljeni Guignol“
  ili („Kad srce radi bim-bam-bum“)
 12. Kazališna družina Pinklec /Dramski studio „Dada“, „Mi se Česi zime nebojime“
 13. Dramski studio PUO Velika Gorica „Crvenkapica u disko-klubu“

 

U sklopu Susreta odražavati će se Okrugli stol dramskih pedagoga, te Skupština HC Assitej-a.
Osim predstava HC Assitej-a poblika će moći vidjeti strane predstave, u sklopu 13.Međunarodnog festivala dječjih kazališta „MASLAČAK“ koji će trajati od 17.05.2011-21.05.2011.
Svečano otvaranje Susreta HC ASSITEJ-a biti će ponedjeljak, 17.05.2011. u 10 sati Dom kulture Sisak.

21.03.2011. – Povodom Međunarodnog dana kazališta za djecu i mlade, Hrvatski centar ASSITEJ uputio je poruku podrške članovima Japanskog centra ASSITEJ-a.

 

Poruka podrške

21.03.2011. – Povodom Međunarodnog dana kazališta za djecu i mlade, Hrvatski centar ASSITEJ uputio je poruku podrške članovima Japanskog centra ASSITEJ-a.

 

21 March 2011  On the occasion of the World Day of Theatre for Children and Young People, ASSITEJ Croatia sent a message of support to the members of ASSITEJ Japan

ASSITEJ JAPAN
Fumie Naiki, president
Asamatu Bldg. 2A
13-4 Rokubancho
Chiyida-ku Tokyo 102-0085
JAPAN

 

Dear colleagues,

On the occasion of the celebration of 20 March, World Day of Theatre for Children and Young People, it is with great compassion that we are following the events in your country.

We are immensely sad for the pain and suffering your citizens have faced. We admire the courage and strength of your people in these difficult moments.

We know that many families are no longer together and that many children, at this time, cannot enjoy their childhood the way they should.

Therefore, in the reading of the message to the children prior to the performance in Croatian theatres, on World Day of Theatre for Children and Youth, we send out our thoughts of encouragement to the children of Japan, and to our colleagues, members of ASSITEJ Japan.

If we can be of any assistance, other than keeping you in our thoughts, please do not hesitate to contact us.

Please accept the warm greetings from the members of the national centre ASSITEJ CROATIA.

 

President of ASSITEJ Croatia
Romano Bogdan

 

 

 

Čestitka ministra Mesića povodom Međunarodnog dana kazališta za djecu i mlade i Svjetskog dana lutkarstva

Ministar kulture mr. Jasen Mesić uputio je čestitku svim kazalištima, kazališnim umjetnicima, djelatnicima i publici povodom Međunarodnog dana kazališta za djecu i mlade i Svjetskog dana lutkarstva.

“S posebnim veseljem i zadovoljstvom želim čestitati Međunarodni dan kazališta za djecu i mlade kao i Svjetski dan lutkarstva svim kazalištima, kazališnim umjetnicima i djelatnicima te, napose, odanoj publici.
Ova proslava, kojom se svetkuje kazalište u cjelini kao univerzalno sredstvo i most povezivanja i spajanja različitih kultura, komunicira iznimno važnu edukativnu ulogu kazališta za djecu i mlade kao i lutkarstva u odgoju mnogih naraštaja mlade publike.
Posebna je odgovornost stvarati predstave za djecu i mlade, a ne smije se zanemariti niti činjenica da je mlada publika-najstroža publika, upravo zbog svoje iskrenosti i otvorenosti prema sadržajima svih vrsta. Hrvatska kazališta za djecu i mlade svakodnevno mladima prenose ulogu kazališta koja nije i ne smije biti samo estetske i zabavne prirode već propituje i oblikuje aktualni trenutak.
Čarolija lutke, kojom se prenosi univerzalni jezik umjetnosti i svečanost življenja, utemeljila se u tradiciji lutkarstva u Hrvatskoj te svakodnevno unaprjeđuje ugled hrvatske lutkarske umjetnosti izvan naših granica.
Vođeni sviješću ostavljanja svijeta u nasljeđe najmlađima, od neizmjerne je važnosti neprestano raditi na svekolikoj dostupnosti kazališne i lutkarske umjetnosti diljem naše zemlje.
Uz iskrene čestitke, upućujem svoje želje za dodatnim unaprjeđenjem kazališne i lutkarske umjetnosti namijenjene djeci i mladima s ciljem profiliranja i oplemenjivanja buduće kazališne publike te promicanja hrvatske kulture i umjetnosti u inozemstvu.”

 

Congratulations from Minister Mesić on the occasion of the World Day of Theatre for Children and Young People and World Puppet Day

 

18 March 2011Croatian Minister of Culture Jasen Mesić, MSc, sent his congratulations to all theatres, theatre artists, theatre workers and audiences to mark the occasion of World Day of Theatre for Children and Young People and World Puppet Day.

“It is with particular joy and pleasure that I congratulate all theatres, theatre artists and theatre workers, and your loyal audiences, on the World Day of Theatre for Children and Young People and World Puppet Day.

 

This celebration, celebrating theatre as a whole, as a universal means and bridge to connect and join different cultures, communicates the exceptionally important education role of theatre for children and young people and puppet theatres in raising many generations of young audiences.

 

It is a special responsibility to create performances for children and young people, and we must not ignore the fact that the young audience is the strictest audience, due to their honesty and openness to content of all kinds. Croatia’s theatres for children and young people transmit the role of theatre, which is not and must not be only aesthetic and entertaining in nature, but must also examine and shape the current time.

 

The magic of puppets, through which the universal language of art and the celebration of life are transmitted, has been engrained in the tradition of puppets in Croatia, and the reputation of the Croatian puppet arts abroad is constantly growing.

 

Guided by the consciousness of leaving the world into the hands of our youngest, it is of exceptional importance to constantly work on the overall accessibility of theatre and puppet arts throughout our country.

 

Please accept my sincere congratulations and my wishes for the further advancement of theatre and puppet arts intended for children and young people, with the goal of profiling and enriching future theatre audiences, and promoting Croatian culture and arts abroad.”

 

Proslava međunarodnog dana kazališta za djecu i mlade

Zajednička proslava Hrvatskog centra ASSITEJ-a i Hrvatskog centra UNIMA  povodom Međunarodnog dana kazališta za djecu i mlade i Svjetskog  dana lutkarstva održati će se Osijeku 20 i 21.03.2011.

Proslava se održava pod visokim pokroviteljstvom Predsjednika RH prof.dr.sc. Ive Josipovića.

Poruke i pismo gosp. Wolfganga Schneidera predsjednika Assitej International povodom Međunarodnog dana kazališta za djecu i mlade pročitat će se u kazalištima prije početka predstava 20 ožujka 2011. Ove godine hrvatsku poruku napisao je Zlatko Krilić, književnik i scenarist, a međunarodnu poruku Eva Bal osnivačica i ravnateljica, Kopergietery Ghent, Belgija.

Na proslavi će se odigrati je nagrađena predstava na 13.susretu HC ASSITEj-a u Čakovcu , „DJEČAK IVEK I PAS CVILEK“. u izvedbi ansambla kazališne družine Pinklec iz Čakovca i Dječje i lutkarske scene HNK Varaždin u režiji Anice Tomić. Nakon predstave biti će dodijeljene nagrade nagrađenima na 13.Susretu profesionalnih kazališta za djecu i mlade HC ASSITEJ 2010. te nagrada na 12. Susretu u Sisku.

 

CELEBRATION OF WORLD DAY OF THEATRE FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE

 

The joint celebration of ASSITEJ Croatia and UNIMA Croatia on the occasion of World Day of Theatre for Children and Young People and World Puppet Day will be held in Osijek on 20–21 March 2011.

The celebration is held under the auspices of the President of the Republic of Croatia, Professor Dr. Ivo Josipović. 

A message and letter from Mr. Wolfgang Schneider, president of Assitej International on the occasion of World of Theatre for Children and Young People will be read in the theatre prior to the start of the performance on 20 March 2011. This year’s Croatian message was written by Zlatko Krilić, writer and playwright, and the international message of Eva Bal, founder and director of Kopergietery Ghent, Belgium.

The award winning play “A BOY IVEK AND DOG WHINEY” from the 13th ASSITEJ Croatia meeting will be performed at the celebration by the Pinklec theatre ensemble from Čakovec and Children’s and Puppet Scene of the Croatian National Theatre in Varaždin, directed by Anica Tomić. After the performance, awards will be handed out to the winners of the 13th Meeting of Professional Theatres for Children and Young People ASSITEJ CROATIA 2010, and the winners of the 13th Meeting in Sisak.

 

MESSAGE FOR THE WORLD DAY OF THEATRE FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE ASSITEJ CROATIA

 

What is it that makes a man truly a man – unique, significant, one of a kind?

Not physical strength, as the smallest ant, if measured in proportion to body size, is a hundred times stronger. Not by knowledge, as miniature electronic devices contain a greater quantity of “knowledge” than a man can collect over his entire life. Not by resilience and adaptability, as even the smallest bacterium is more adaptable and resistant. One could continue endlessly.

So what it is then that makes man such a significant, special and dominant creature? And is he, really?

Yes. And not only humans as a species, but also every individual in this large human family, each one of us, is special and terribly significant.

By his humanity, that I would define as the sum of his compassion and intelligence. This grows like an indescribably lovely fruit tree, giving magical fruits, while this tree is fed by a mass of roots among which the most important are, perhaps, imagination and a spectrum of emotions.

Just as a ray of the sun on a drop of rain spills out the spectrum of the colours of the rainbow, such is the spectrum of feelings that a man can develop within, only much, much richer. This allows him to feel for others, to understand nature, to respect and love himself and the world around him.

And imagination and the emotional spectrum are the diamonds that man receives at birth, but they must be developed, nurtured, fed and polished. Particularly in childhood, when their development is of special importance in order to make us better, nobler and happier people. All forms of art, especially theatre, help us in that development, as theatre combines all the arts by blending together the actors and all other theatres works, masters of the game, with the audience, into a single body that creates the theatrical miracle. For that reason, the theatre audience is not just a mere observer of the performance, each individual in the audience – with his experience, giggling, every reaction – is co-creator of the overall game that is the theatrical event. This game is not a game to overpower, outwit or win, as in sport, for in the theatre, all the players are winners. This is not a game for the lifeless console and cold screen – this is a game with our peers in which we have the same or similar excitements and fears led by the masters of the game – living actors experiencing their own and other’s lives.

This is the best way to nurture these diamonds, imagination and the emotional spectrum that make our lives richer and more beautiful.

Therefore, esteemed young players in theatre life – love and respect yourselves and nurture the traits you received at birth, and allow us to help you become better, nobler and happier people, as that makes us better, nobler and happier people. It is this delving into mutual enrichment that is the fundamental premise and beauty of the theatre.

Zlatko Krilić,  writer